Elmeszakerto mobil header
elmeszakerto.hu mobil txt box
Dr. Somogyi Andrea
pszichiáter, igazságügyi elmeorvos-szakértő
13 év
szakértői praxis
3024
ügy
273922
oldal ügyirat
150
tárgyalás


A gyereknevelési alkalmasság vizsgálata igazságügyi pszichológus szakértői kompetencia.

Jelenleg helyszíni vizsgálat nem lehetséges.
Megbízhatóság
a legjobbat adom az ügyfeleimnek. Etikus, alapos, minden körülményt figyelembe vevő, a cselekményt elemző szakértői véleményeket.
Ügyfélközpontúság
Alkalmazkodom az ügyfeleimhez. Akár intézményről, akár magánszemélyről van szó. Vidéken, helyszínen és BV intézetben is vizsgálok.
Kommunikáció
Tisztelem az ügyfeleim idejét. Folyamatosan tájékoztatom őket az ügyről, a határidőkről. Ha valami nem lehetséges, azonnal megmondom.
 
 
 
 
Bemutatkozás
 
Mindig az emberek érdekeltek
Egy Csongrád megyei városkában születtem, gyermekkorom óta orvos szerettem volna lenni. Bár volt egy fellángolás, amikor a színház, a dramaturgia csábított — de aztán a hivatásom megmutatta, hogy az élet a legnagyobb rendező. a Szegedi Orvostudományi Egyetemen tanultam: nagyon szerettem, és az egyetemen is szerették volna, ha ottmaradok. a tudományos munka kezdetén a témavezetőm megkérdezte, hogy laboratóriumban, kémcsövekkel szeretnék- e dolgozni, vagy emberekkel foglalkozni. Egyértelmű volt számomra, hogy az embereket választom. Így kaptam témául a Mini Mental teszt magyarországi validálását tudományos diákköri munka keretében, amely országos első díjat és diplomamunkát ért. a validálás során 680 idős emberrel vettem fel a tesztet és ettől kezdve tudtam, hogy egy adat lehet egy ember, de az ember sohasem lehet csak adat.

Tovább olvasom
a nyolcvanas évek derekán ennek jegyében az egyetemi tanulmányok és a tudományos munka mellett telefonos krízisintervencióval foglalkoztam, az évtized végén szakorvosjelöltként öngyilkossági prevencióban dolgoztam. 1992-ben tettem le a pszichiátria szakvizsgát. Nem maradtam osztályos orvos, hanem az „Agy évtizede” keretében a szorongásos és depressziós zavarok korszerű, komplex kezelésében élenjáró munkacsoportban folytattam betegellátást. Ez olyan klinikai tapasztalatokkal szolgált, amelyek e betegkör vonatkozásában új összefüggések felismeréséhez vezetettek. Ezért nyertem el 1995-ben és 1997-ban „Az Év Ifjú Pszichiátere” díjat.

Ebben az időszakban a pszichiátriai gyógyszeres terápia ugrásszerű fejlődése és hatékonysága a farmakológia felé irányította a figyelmemet, így klinikai farmakológia szakvizsgát tettem 1997-ben. Ehhez kapcsolódóan külső szakértőként dolgoztam az Országos Gyógyszerészeti Intézetben, közel másfél évtizedig. 1997-ben indult el a magánpraxisom, ahol elsősorban szorongásos és depressziós zavarokkal, és krízishelyzetek kezelésével foglalkozom ma is. Ezek mellett idősotthoni ellátást is végeztem 2015-ig.

Számomra a betegellátás mellett kiemelkedő jelentőségű volt — és jelenleg is az — az ismeretterjesztés, amely nem pusztán a pszichés zavarok közérthető bemutatása, hanem az előítéletek lebontását is jelenti.

Mindig az emberek érdekeltek; nem csak a betegségük, hanem a sorsuk. Azért vállaltam azt a felelősséget, amit az igazságügyi szakértés jelent, mert igazságügyi orvosként kötelességnek érzem, hogy úgy segítsem az igazságszolgáltatást, hogy érthetővé váljanak a lelki folyamatok és azok összefüggései; és aki beteg, gyógyulhasson.

Eddigi igazságügyi elmeorvos szakértői praxisom során több mint 1700 ügyben adtam szakvéleményt, az ország majd minden megyéjéből, az igazságszolgáltatás minden szintjén. Dr. Somogyi Andrea, pszichiáter, igazságügyi elmeorvos szakértő vagyok.

Várom megkeresését.
1982—1988
Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar
1985—1988
Szegedi Pszichiátriai Klinika
1986—1988
Lelkisegély szolgálat
____
1988—1990
Korányi Kórház, Krízisintervenciós osztály
____
1990—1992
Szent Imre Kórház, Pszichiátriai osztály
____
1992
Szakvizsga — Pszichiátria
____
1995
Az év fiatal pszichiátere díj. Magyar Pszichiátriai Társaság
____
1997
Szakvizsga — Klinikai farmakológia
____
1997
Az év fiatal pszichiátere díj. Magyar Pszichiátriai Társaság
____
1997—jelen
Pszichiátriai magánpraxis
____
1997—2013
Külső szakértő, Országos Gyógyszerészeti Intézet
____
1997—2015
Idősotthoni betegellátás
____
2010
Szakvizsga — Igazságügyi pszichiátria
____
2012—jelen
Igazságügyi elmeorvos szakértői praxis
ELMESZAKÉRTŐ
Ki az elmeszakértő?
Nagyon gyakran megkérdezik tőlem, hogy ki is az az elmeszakértő. az elmeszakértő, szakmai nevén, igazságügyi elmeorvos-szakértő olyan pszichiáter szakorvos, aki tudása
Tovább olvasom
, tapasztalata és speciális képzettsége alapján hiteles szakmai véleménnyel segíti nem csak a bíróság, hanem a rendőri és közigazgatási szervek jogi döntéseit. Bár az elmeszakértő nem hivatalos elnevezés, a köznyelv, de sokszor a szakma is csak elmeszakértőként ismeri az igazságügyi pszichiátriával foglalkozó pszichiáter szakorvos kollégákat.
Hogyan lesz valaki elmeszakértő?
Ahhoz, hogy elmeszakértő válhasson egy orvosból, nagyon hosszú, gyakran több mint egy évtizedes képzési utat kell bejárnia. Minden elmeszakértőnek pszichiátriai szakvizsgára és legalább öt éves pszichiáter szakorvosi
Tovább olvasom
gyakorlatra van szüksége, hogy jelentkezhessen az igazságügyi pszichiátriai szakképzésre. az elmeszakértők többsége folyamatosan aktív marad a betegellátásban, és sokszor a farmakológiában is, mert az elmeszakértői munkát igazán jól csak aktív betegellátási tapasztalattal lehet ellátni.
Tovább olvasom Az elmeszakértő jelölteknek igazságügyi pszichiátriai rezidensi képzésen kell részt venniük, amely több évig tart. a leendő elmeszakértők ezután tehetnek igazságügyi pszichiátriai szakvizsgát, de az útjuk ezzel korántsem ért véget. az igazságügyi pszichiátriai szakvizsga után az elmeszakértői karrierre készülő pszichiáterek még nem rendelkeznek a szükséges jogi ismeretekkel, így a következő a leendő elmeszakértők képzésében a jogi tanfolyam. a jogi képzést vizsga zárja, majd a szakértői képzés és vizsga következik, majd az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvétel. Csak akkor nevezhetünk valakit elmeszakértőnek — hivatalos nevén igazságügyi elmeorvos szakértőnek — ha sikeresen mindezen túljutott. Egy elmeszakértő képzése tehát általában tíz évet vesz igénybe, az orvosi képzésen felül. De mindez még csak a kezdete az elmeszakértői karriernek. Hiszen a legfontosabb eszköze, a tapasztalata még hiányzik, márpedig tapasztalatra nem csak a vizsgálóban, hanem a tárgyalóteremben is szüksége lesz…
Mit csinál az elmeszakértő?
az elmeszakértő nem nyomozó, nem rendőr, és nem bíró. az elmeszakértő a kirendelő hatóság kérdéseit értelmezi, majd megvizsgálja a kirendelt személyt, elolvassa és értelmezi az ügyhöz kapcsolódó iratokat és az egészségügyi dokumentációt...
Tovább olvasom
. az elmeszakértő tehát embereket vizsgál, iratokat elemez, és véleményt alkot. H0gy jól láthassa el feladatát, egy elmeszakértőnek sokat kell kutatnia és olvasnia, és sokat kell írnia is. az elmeszakértői munka nagyon változatos; egy elmeszakértő rengeteg emberrel találkozik. Mivel szigorú szabályok és határidők uralják, az elmeszakértők munkája rendkívül nagy munkaterheléssel és kivételes felelősséggel jár.
Mitől lesz valaki jó elmeszakértő?
A jó elmeszakértő Figyelmes megfigyelő Mivel minden eset egyedi, ezért a jó elmeszakértő képes megtalálni a különböző pszichés állapotok helyes értelmezését a konkrét ügy kontextusában.
A jó elmeszakértő Pontos elemző Összefüggésekben gondolkodik, nem csak tudományos, orvosi, hanem jogi kérdésekben is, egyszerre képes analitikus és szintetikus gondolkodásra.
A jó elmeszakértő Hiteles szakértő Megalapozott véleményeket ad ki a kezéből. Álláspontját a vizsgálatból, tudományos ismereteiből és az iratanyagból leszűrhető tényekre alapozza.
A jó elmeszakértő Kiváló
rétor
a véleményt gyakran tárgyaláson is be kell mutatni és meg kell védeni a bíróság előtt. a jó elmeszakértő
A jó elmeszakértő
orvos
Kiválóan ismeri a szakmáját, tapasztalt pszichiáter, sokéves praxissal rendelkezik.
A jó elmeszakértő Naprakész kutató Folyamatosan figyelemmel kíséri a tudományos és jogi környezet változásait.
A jó elmeszakértő Tűri a stresszt a legnagyobb téttel bíró tárgyalások során is képes megőrizni higgadtságát, amikor véleményét meg kell védenie az ellenoldal ügyvédei és szakértői jelenlétében.
A jó elmeszakértő Emberi Képes elérni, hogy a vizsgált személyek a vizsgálat különleges, sokszor zárt intézeti stresszhelyzetében is kapcsolatot alakítsanak ki vele.
A jó elmeszakértő Érthető Kiszűri az ügyből a releváns információkat, és le tudja fordítani, érthetővé tudja tenni a laikusok számára is a bonyolult orvosi összefüggéseket.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
elmeszakerto logo
A jó elmeszakértő szakmailag és tudományosan megalapozott, hiteles, és pontos véleményeket ír. Mindig felelősséget vállal a véleményeiért, mert az elmeszakértőt — ahogyan minden más mesterembert — a munkája teszi azzá, ami: kiváló szakemberré.
 
Árak és szolgáltatások
 
Igazságügyi elmeorvos szakértői szolgáltatásokat
nyújtok az ország teljes területén
Magán és közületi megrendelőknek, polgári és büntető ügyekben egyaránt. az igazságügyi elmeorvosi szakértés három részből áll, a szakvélemény megírásához mindegyik szükséges:
1
az ügyhöz tartozó iratok (egészségügyi, nyomozati és bírósági) alapos áttanulmányozása
2
igazságügyi
elmeorvos szakértői
vizsgálat
elvégzése
3
igazságügyi
elmeorvos
szakértői vélemény
összeállítása
Hivatalból történő bizonyítás esetén az érvényes szakértői díjrendeletben meghatározott árakkal dolgozom. Magánmegbízás esetén, a szolgáltatás jellegéből fakadóan, egyéni árképzéssel.
A szakértői szolgáltatások árát befolyásolja
az ügyhöz tartozó nyomozati és bírósági iratok, illetve egészségügyi dokumentáció mennyisége, a vizsgálat helyszíne és időtartama és a szakértői vélemény összeállításához szükséges idő mennyisége. Helyszíni vizsgálat esetében kiszállási díjat számítok fel.
 
Kapcsolat
 
 
Forduljon hozzám bizalommal!
Kérem, hogy telefonon vagy e-mailben vegye fel a kapcsolatot. Telefonos elérhetőség hétköznapokon 8—15 óra között.
Linkedin profil Életrajz letöltése